Yleistä

English Stream – Kaivokselan kansainvälisten luokkien tuki ry. on Vantaan Kaivokselan koulun englanninkielisten luokkien vanhempainyhdistys.  Yhdistys tukee englanninkielisten luokkien oppilaiden koulunkäyntiä, opetusta ja oppimista yhteistyössä koulun kanssa.

Yhdistys pyrkii omalta osaltaan turvaamaan lapsillemme korkealaatuisen opetuksen. Tämä tapahtuu hankkimalla Kaivokselan koulun englanninkielisille luokille opetukseen soveltuvaa englanninkielistä kirjallisuutta ja opetusmateriaalia opettajien toiveiden mukaan.

Yhdistys kerää varoja esimerkiksi järjestämällä tapahtumia koululla sekä jäsen- ja kannatusmaksuilla.  English Stream ry. järjestää perinteisesti loka-marraskuussa suositun Halloween-tapahtuman. Tuloja hankitaan lisäksi vielä pitkin kouluvuotta kahvilanpidolla vanhempainilloissa ja muissa koulun tilaisuuksissa.

Kaivokselan koulu Länsi-Vantaalla on n. 550 oppilaan koulu. Suomenkielisen opetuksen rinnalla koulussa on englanninkielinen opetuslinja. Tällä englanninkielisellä linjalla opiskelee 1.–6. luokalla n. 150 oppilasta. Opetus tapahtuu normaalin opetussuunnitelman mukaan, mutta englanniksi.